Top

 

Turističkoj agenciji Eklata d.o.o. kroz poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ u sklopu sredstava raspoloživih kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, za projekt „Unaprjeđenje poslovnih procesa kroz digitalnu transformaciju poduzeća Eklata d.o.o., odobrena su EU sredstva. Vrijednost projekta iznosi 134.381,84 € (1.012.500,00 kn) od čega EU financira 60 % prihvatljivih troškova.

Navedena sredstva bit će utrošena za dodatni iskorak prema digitalizaciji i automatizaciji poslovnih procesa tvrtke što će rezultirati uštedom vremena i većom produktivnošću naših djelatnika kao i uslugom koja će našim klijentima biti još brža, dostupnija i kvalitetnija.