Jednodnevni izleti
Koristeći našu besplatnu aplikaciju iz udobnosti svog doma možete kreirati ponudu Vašeg jednodnevnog izleta u Hrvatsku, Sloveniju i Austriju. Jednom kreirani izlet možete naknadno mijenjati neograničeni broj puta, a ponuda vam pristiže na mail.
Isprobajte aplikaciju
Aplikacija

Izlet.hr

Kako kreirati svoj izlet u tri koraka?

Unesite točku polaska i broj putnika

Odaberite lokacije obilaska

Provjerite svoj e-mail pretinac