Top

Način plaćanja

Plaćanje turističkih paket aranžmana i usluga agencije Eklata možete izvršiti gotovinom, bankovnom doznakom (općom uplatnicom) ili kreditnim karticama.

 

GOTOVINA:

Uplatu gotovine možete obaviti u agenciji u našem sjedištu na adresi: Eklata d.o.o., Osječka 11, 21000 Split, Hrvatska

 

BANKOVNA DOZNAKA:

Osnova za uplatu putem bankovne doznake je ugovor o putovanju. Tek nakon što je ugovor potpisan aranžman se može početi otplaćivati – nikako prije. Ukoliko nemate potpisan ugovor o putovanju, prije bilo kakvog uplaćivanja, svakako kontaktirajte naš korisnički servis za više detalja.

Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:

Uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
Primatelj: Eklata d.o.o., Osječka 11, 21000 Split

Iznos: upisati iznos prema modelu odabranom u potpisanom ugovoru
Broj računa: 2484008 – 1100713473
Poziv na broj – Broj ugovora o putovanju

Molimo posebno obratiti pozornost na rubriku „poziv na broj“ koja je isti kao i broj ugovora o putovanju. Tu rubriku nikako ne izostaviti.

Do polaska na putovanje cjelokupni iznos dugovanja mora biti podmiren, a ukoliko nije roditelj ili skrbnik polaznika dužan je organizatoru deponirati ček(ove) ili slip(ove) kreditnih kartica kao instrument osiguranja plaćanja do visine iznosa svog preostalog dugovanja.

 

KREDITNE KARTICE:

Uplate kreditnim karticama mogu biti odjednom ili obročne što se dogovara emailom ili telefonski s našim korisničkim servisom.