Opći podatci o nama

Opći podatci o nama

EKLATA D.O.O.

Eklata za obrazovanje, turizam, usluge i putnička agencija
Osječka 11, 21000 Split
Jurica Glavina, voditelj poslova
Organizator i posrednik

OIB:11849965226
IBAN: HR5424840081100713473 Raiffeisenbank – Split

web: www.eklata.com
e-mail: info@eklata.com
Tel: + 385 21 544 232
Fax: + 385 21 543 805
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 8 - 16 sati

Mjerodavno Tijelo

Državni inspektorat, Turistička inspekcija
Šubićeva 29
10000 Zagreb

Registar

Republika Hrvatska
Ured državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji
Ured za turizam
Klasa: UP-I-024-02/01-04/585
Ur. Broj: 2181-06/01-01-2-IK i
Klasa: UP/i-334-08/07-10/10
Ur. Broj: 2181-01-2-07-33/lb

Documents for download

Kupci i korisnici naših usluga eventualne prigovore u pisanom obliku mogu upiti na email info@eklata.com ili poštom na našu adresu.

Eklata d.o.o.
OIB: 11849965226
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu
Temeljni kapital u iznosu 235.430,00 EUR uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Društva Jurica Glavina